Projekt

VÅRA PROJEKT

2023

Larsmo Kommungård

2023

Axåkers Skola

2023

Munsala skolan

2023

Kyrktorget Bostadshus Kristenestad

2023

Övermark Brandstation

2023

Nykarleby Skola Ahlbeckshuset

2023

Karleby Centralsjukhus Huvud entrén

2022

Hankmo Daghem

2021

Mosebacke skola Närpes

2021

Korsholms HVC

2021

Karleby Centralsjukhus F-Siipi

2020

Nedervetil Skola